AIIC-medlemmar slar ett slag for konferenstolkning i Sverige

Tillsammans med Interverbum, Informationsteknik och Svenska Mässan organiserade AIICs medlemmar i Sverige ett halvdagsseminarium om kommunikation och konferenstolkning och det nära samspelet dem emellan.

I samband med AIICs 50-års jubileum organiserades ett seminarium om tolkning och kommunikation. Vid seminariet tilldelades talman Björn von Sydow ett pris för sitt arbete med att främja användandet av tolkning och därmed bland annat ge fler möjlighet att följa riksdagsdebatterna.

Tillsammans med Interverbum, Informationsteknik och Svenska Mässan organiserade AIICs medlemmar i Sverige ett halvdagsseminarium om kommunikation och konferenstolkning och det nära samspelet dem emellan.

Dagen inleddes med att Fredrik Lindström höll ett mycket uppskattat föredrag med rubriken "Gränslös kommunikation". Därefter talade den franske ambassadören i Sverige, Denis Delbourg, om kommunikation mellan olika språk.

AIIC-medlemmen Maria Hemph-Moran förevisade och delade ut priset, som mottogs av talmannens presschef Anna Wieslander.

David Jones föreläste om tolkens arbetssituation och förmiddagen avslutades med en paneldebatt om tolkning och kommunikation.

Under pausen kunde deltagarna prova på att tolka i den kabin som Informationsteknik ställt upp enbart för detta ändamål. I lobbyn fick publiken själva pröva tolkning och förutom karaoke tolkningen fanns dessutom skärmar med information om organisationens verksamhet, där visades också AIICs hemsida och ett bildspel om tolkning.

Björn von Sydow har också uttryckt sin tacksamhet i ett brev där han bland annat skriver att "priset inspirerar mig att jobba än intensivare med språkfrågorna här i riksdagen. Jag vet att detta är något som intresserar många. De språkseminarier som vi har dragit i gång har varit mycket välbesökta."

På riksdagens webbplats skriver talmannen också i sitt månadsbrev för januari:

I det offentliga uppdraget ingår att alla våra handlingar granskas och att vi inför massmedia och väljare ska kunna motivera vårt handlande. Öppenheten, insynen och tillgängligheten är en viktig del av vår demokrati och något som definitivt bör prägla riksdagens arbete.

Därför blev jag glatt överraskad och mycket hedrad när Internationella konferenstolkförbundets svenska avdelning häromdagen beslutade att ge mig ett pris för att aktivt ha bidragit till att göra det internationella arbetet i riksdagen tillgängligt på svenska genom tolkning och Internetsändningar. I detta arbete är många inblandade i riksdagen och alla bör känna sig delaktiga i utmärkelsen.

Det finns en tendens att vi överskattar vår förmåga att uttrycka oss på främmande språk, kanske i första hand engelska. Särskilt i arbetssammanhang måste vi vara medvetna om att vi förlorar många nyanser när vi inte använder vårt modersmål. Det gäller precision, det gäller tvivel och inte minst humor! Och den djupa förståelsen är i sig en förutsättning för ett utvecklat internationellt samarbete.

Jag tycker även att vi bör ägna språket en särskild tanke nu när regeringen och riksdagspartierna drar igång en översyn av vår nuvarande författning. Ambitionen i Europeiska konventets arbete med EU:s framtidsfrågor var inte dum: att ett grundfördrag enkelt ska kunna läsas och förstås av allmänheten.


Samtliga fotografier är tagna av Per Westergård.Recommended citation format:
Elisabet TISELIUS. "AIIC-medlemmar slar ett slag for konferenstolkning i Sverige". aiic-italia.it May 24, 2004. Accessed May 30, 2020. <http://aiic-italia.it/p/1488>.

About the author(s)
Elisabet TISELIUS

Elisabet Tiselius is a conference interpreter, PhD student and interpreter trainer.